top of page

מספר חסוי

מספר חסוי מוגדר כחיוג למנוי ממספר שאינו מזוהה.  המנוי מקבל השיחה אינו יודע מי מחייג אליו.  בפועל קיימים בשוק פתרונות אשר מאפשרים למקבל השיחה לדעת מה המספר שחייג אליו אפילו כאשר הוא חסוי.

חברת סלקט, חברה אחות של סלקט תקשורת, מציעה פתרון אחר שנקרא ״המספר הנוסף״ אשר מאפשר קבלת מספר טלפון נייד נוסף - על גבי הסים הקיים.  מספר זה תמיד מזוהה מול מקבל השיחה - אבל הוא אינו משוייך למנוי המחייג ולכן מהווה את המספר החסוי הטוב ביותר שיש.  פרטים נוספים בקישור הבא של סלקט:

המספר הנוסף

דף נחיתה
bottom of page