top of page
יצירת קשר

טלפון: 1-801-557055

שליחת SMS ל: 0557000171

פקס09-9704168  
דוא"ל: info@cellact.net

חוצות שפיים, ת.ד 26, מיקוד 60990

ניתן לפנות למוקדי השירות בנושאי אובדן טלפון או גניבה ולתקלה ברשת שהביאה להפסקת שירות, במספר 166 בכל שעות היממה. לנושאי שירות אחרים, פעיל מוקד השירות של החברה בין השעות 8:00-18:00 בימי חול ובשעות 8:00-13:00 בימי שישי ובערבי חג

bottom of page