יצירת קשר

טלפון: 1-801-557055

פקס09-9704168
דוא"ל: info@cellact.net

חוצות שפיים, ת.ד 26, מיקוד 60990

ניתן לפנות למוקדי השירות בנושאי אובדן טלפון או גניבה ולתקלה ברשת שהביאה להפסקת שירות, במספר 166 בכל שעות היממה. לנושאי שירות אחרים, פעיל מוקד השירות של החברה בין השעות 8:00-18:00 בימי חול ובשעות 8:00-13:00 בימי שישי ובערבי חג