top of page

צלצול משותף

הצלצול המשותף מאפשר קבלת מספר מוביל אשר מאחוריו עד 7 מספרים.  כאשר מצלצלים למספר המוביל הוא מצלצל בכל המספרים והראשון שעונה מקבל את השיחה.

הפתרון מתאים לעסקים קטנים שרוצים לתת מענה וזמינות ללקוחותיהם גם כאשר הם ניידים.

לפרטים חייגו: 8715*

מספר מקוצר
bottom of page