top of page

מספר כוכבית

מספר מקוצר בן ארבע ספרות, מאפשר ללקוח לזכור את מספר העסק בקלות.  הלקוחות המחייגים יגיעו למספר הטלפון על פי בחירת בעל העסק.  המספר הופך להיות מזוהה עם בית העסק.

מתי להשתמש בחיוג כוכבית?

- בשלטי חוצות

- בשלט של העסק

- על גבי רכב ממותג

- בפרסומת ברדיו

מספר כוכבית מאפשר למתג את העסק ולאפשר ללקוחות פוטנציאליים וקיימים לזכור את הגישה לעסק גם ממבט חטוף בשלט פרסומת וגם מכמה שניות של פרסומת ברדיו.  

לפרטים חייגו: 8715*

מספר מקוצר
bottom of page