מסלולים עסקיים
055-700-55-55
  • טיפול ומשלוח סים

45 ₪ חד פעמי לא כולל מע"מ
  • סים עם הקלטת שיחות אוטומטית

  • כולל: 3,000 דקות שיחה, 3,000 הודעות SMS ו-50GB גלישה

49.90 ₪  כולל מע"מ
  • אפשרות למספר כוכבית בן ארבע ספרות

  • אפשרות לקו נייח

  • שרות שיחות ועידה

  • אפשרות לשליחת הודעות sms ארגונית

  • שיחות והודעות נכנסות בלבד

עסקי - 13.9 ₪ לא כולל מע"מ
פרטי - 60 ₪ כולל מע"מ
  • טיפול ומשלוח סים

עסקי - 30 ₪ חד פעמי לא כולל מע"מ
פרטי - 45 ₪ חד פעמי כולל מע"מ
  • 21 ג'יגה כולל שיחות והודעות

עסקי - 39.9 ₪ לא כולל מע"מ
פרטי - 70 ₪  כולל מע"מ
בשימוש עד 3,000 דקות ו- 1,000 מסרונים
* עלות דקת שיחה מעבר למכסה 19 אג' לכל יעד בארץ, עלות הודעה 9 אג' להודעה כולל מע"מ
* מעבר להיקף הגלישה שהוגדר, תתבצע חסימה לגלישה עד לתום סבב החיוב