top of page
הפסקת תמיכה ברשתות העובדות בטכנולוגיות ישנות – דור 2/דור 3.

לקוחות סלקט היקרים,

בהמשך להחלטת משרד התקשורת, אשר פרסם מתווה להפסקת תמיכה ברשתות סלולריות הפועלות בטכנולוגיות דור 2 ודור 3, אנו מיידעים אתכם לגבי מועדי השינויים הצפויים:

 

החל מה-1 בינואר 2022

תיכנס לתוקף הודעת משרד התקשורת לפיה לא יתאפשר יבוא מסחרי של מכשירים סלולריים התומכים בטכנולוגיות דור 2 ודור 3 בלבד

 

החל מה-1 בינואר 2023

על לקוחות חדשים אשר יתחברות לשירותי סלקט, להחזיק במכשירים התומכים בדור 4 ומעלה ובטכנולוגיית  VoLTE, המאפשרת שיחות על גבי רשת האינטרנט.

 

החל מה-31 בדצמבר 2025

תיפסק התמיכה ברשתות בטכנולוגיית דור 2 ודור 3 למנויי בעלי ציוד ישן, לרבות שירות למנויים בעלי ציוד קצה M2M אשר הוא ציוד ישן בטכנולוגיית דור 2. וכן, יינתן שירות רק למכשירים התומכים בתדרים מדור 4 ומעלה התומכים בטכנולוגיית  VoLTE

 

לעיון בנוסח המלא של הודעה מטעם משרד התקשורת

להורדת רשימת מכשירים התומכים בטכנולוגיית VoLTE

bottom of page