top of page

מפעיל תקשורת לעסקים

055-700-55-55

סלקט תקשורת

סלקט תקשורת הינו מפעיל בעל רישיון אחוד המאפשר מתן שירותי תקשורת ניידים, נייחים, שיחות בינלאומיות, מספרי כוכבית, שליחת הודעות sms ארגונית ושרותים נוספים.

לסלקט תקשורת קיימת חברה אחות בשם סלקט אשר מפתחת את יישום ״המספר הנוסף״ המאפשר קבלת מספר נייד נוסף על הסים הקיים.  לחצו כאן למעבר לאתר סלקט.

חדשות
bottom of page